BuzzyBuzz

  Everything you want to know just here you will find

  Rediscovering Aotearoa: Hauora | Health

  /
  /
  /
  6 Views

  – Sometimes when you're walking in the bush, -I ētahi wā i a koe e hīkoi ana ki te ngahere, there's just like a moment where a tree will just ka tau mai, ko tētahi rākau ka jump out at you or catch your eye puta noa ki a koe, ka riro rānei i tō tirohanga and sometimes people will take that as a tohu, ā, i ētahi wā ki ētahi he tohu tērā, that maybe you don't know what that's for ā, kāore pea koe i te mōhio hei aha tērā, or what you're gonna use it for, ka whakamahia e koe mō te aha rānei, but you actually need it engari kei te mātua hiahiatia e koe

  – [Aniket] It's like nature's really like, – [Aniket] Ānō nei ko te ao tūroa e tino, 9 00:00:23,590 –> 00:00:25,609 alive in Rongoā Māori ora ana kei te rongoā Māori – Yeah, so, they have their ways of communicating with us – Āna, nā, kei a rātou ā rātou ake momo whakakakau mai ki a tātou (suspenseful music) (puoro tokopā) – [Juan] I'm just missing the lemon myrtle

  – [Juan] Kei te mokemoke ahau ki te lemon myrtle – [Tahjai] What are we making with the lemon myrtle? – [Tahjai] Kei te whakamahi tātou i te aha ki te lemon myrtle? – Smells like that lemon and lime extract -E ōrite ana te hā ki tērā ngongi rēmana me te raima – Kia ora! – Kia ora! I'm Tahjai Brown and I'm 23 Ko Tahjai Brown ahau, ā, e 23 ōku tau and this is my twin sister ā, ko tēnei taku māhanga

  – Kia ora! – Kia ora! I'm Juan Brown and I'm also 23, 'cause we're twins Ko Juan Brown ahau, ā, e 23 hoki ōku tau, nā te mea he māhanga māua – [Juan] I decided to study Rongoā Māori – [Juan] I whakatau au ki te ako i te rongoā Māori 21 00:01:42,470 –> 00:01:46,730 because my experience of let's say, i runga i aku wheako o te, me kī, the tauiwi way of medicine and all of that, te ara ā-tauiwi mō te rongoā me ērā āhuatanga katoa, it didn't really help me, but kāore tērā i tino tautoko i ahau, heoi anō, when my grandparents, you know, they would always go out i te wā o ōku mātua tūpuna, kei te mōhio koe, he kaha rāua ki te puta atu and get kawakawa or whatever to, like relieve the pain ki te kato kawakawa, aha atu rānei, hei, pēnei i te whakamauru mamae and all of it me ērā āhuatanga katoa – All this book is about juices and, I tell you what, – Ko te katoa o tēnei pukapuka e hāngai ana ki ngā tarawai, ā, māku e kī atu ki a koe, your mimi comes into line, your tūtae comes into line ka tau te āhua o tō mimi, ka tau te āhua o tō tūtae and you get your shit together

  ka tau ngā āhuatanga o tō ao I mean here Me kī, kei konei – I decided to study Rongoā Māori for my son – I whakatau au ki te ako i te rongoā Māori mō taku tama te take

  I, you know, when they get sick, Nāku, kei te mōhio koe, i a rātou e māuiui ana, you kind of don't want to pump them full of drugs kāore koe i te pīrangi ki te whakakī i a rātou ki ngā pūroi So I wanted a more natural remedy than that Nā ka pīrangi au ki tētahi rongoā māori ake i tērā Rongoā Māori is the natural remedies, Ko te rongoā Māori ko ngā rongoā nō te ao tūroa, traditional Māori med- oh, well, we're not allowed to say that

  te medicine tūturu a te Māori – nā, kāore mātou i te whakaaetia kia kī pēnei ai – On this course, I've learned that the Medicinal Act – I tēnei akoranga, kua ako ahau kua pā mai te Medicinal Act has affected the way that we can advertise ki ngā ara ka taea e mātou te whakatairanga our Māori remedies and rongoā, even if wanna sell it i ō mātou rongoā Māori, ā, ko te rongoā, ahakoa kei te pīrangi ki te hoko atu or just, you know, use it in general, kei te pīrangi noa rānei ki te mahi whānui, we can't advertise it as medicine, which it really is kāore mātou e whakaaetia kia whakatairanga i tērā hei rongoā, ahakoa he rongoā pū That's a natural medicine Arā he rongoā nō te ao tūroa

  – Kia ora – Kia ora My name is Aniket Chawla, I'm a second year medical student Ko Aniket Chawla tōku ingoa, he ākonga rongoā (medical) tau tuarua ahau Is it okay if I examine you today really quickly? E pai ana kia āta tiro au ki a koe i tēnei rā, he tere rawa? – [Patient] Yep

  – [Tūroro] Āna – Is it okay if you could just turn around – E pai ana kia huri noa atu koe and lift your shirt up, would that be okay with you? me te hiki i tō hāte, e pai ana tēnā ki a koe? – [Patient] All right – [Tūroro] Kei te pai – [Aniket] Thank you – [Aniket] Kia ora

  (speaking foreign language) (kei te kōrero reo kē) – Growing up in New Zealand, in Aotearoa, – Ko te tipu ake ki Niu Tīreni, ki Aotearoa, we have learned quite a bit about Hauora kua mātua ako mātou e pā ana ki te Hauora and Māori and views towards health ā, ki ngā tirohanga Māori ki te hauora I quite resonate with the holistic view, E tau ana ki ahau te tirohanga torowhānui, which is, like, includes like spiritual and family arā, ka pēnei, ka whai wāhi te taha wairua, te taha whānau and mental as well as physical me te taha hinengaro hei tāpiritanga ki te taha tinana – And so each of you need to introduce yourselves, – Nō reira, mā tēnā, mā tēnā o koutou e whakamōhio mai ko wai, wash your hands or clean your hands with the gel

  horoia ō koutou ringaringa, whakamā rānei i ō koutou ringaringa ki te hāpia – So the healthcare system here in Aotearoa is – Nā, ko te pūnaha tiaki hauora ki konei ki Aotearoa he quite good compared to some other countries, āhua pai ki te whakatauritea ki ētahi atu motu, especially, for example, the States inarā, hei tauira, ko Te Hononga o Amerika But there is still quite a long way to go in terms of Heoi anō, he roa tonu te huarahi kei mua i a tātou e pā ana ki diversity and there certainly is a bias te kanorau, ā, kāore e kore he aukati towards Māori and Pasifika that shouldn't be there ki te Māori, ki te hunga nō Te Moana-nui-a-Kiwa me kaua e whai wāhi atu

  – We've learned about, like, all the inequities – Kua ako mātou e pā ana ki, nā, ngā tini āhuatanga kāore i te ōrite in Aotearoa because of colonisation ki Aotearoa ko te tāmitanga te take And like, worldwide, actually, indigenous people Ā, nā, puta noa i te ao, ko ngā iwi taketake tērā worldwide have these inequities puta noa i te ao e pāngia ana e ēnei āhuatanga kore ōrite And especially for me as an immigrant, Ā, mōku ake, hei manene, it's not as bad for me as it is for Māori and Pasifika kāore i te pērā rawa te kino māku i tērā mō te Māori, mō te hunga nō Te Moana-nui-a-Kiwa hoki in Aotearoa but it's, still like, trying to make people ki Aotearoa, heoi anō, kei te pērā tonu, te ngana ki te whakarite kia feel at home and maybe push for that diverse noho tau te tangata ki konei, ā, me te whawhai pea mō tērā motu and multicultural country that we pretend to be

  kanorau, tini ahurea, e hangarautia ana e tātou I'm going to Motatau Marae in Northland Ka haere au ki Motatau Marae ki Te Tai Tokerau and I'm really excited to meet Tahjai and Juan, ā, e tino hīkaka ana ahau ki te tūtaki i a Tahjai rāua ko Juan the two twins who are studying rongoā Māori arā ngā māhanga e rua e ako ana i te rongoā Māori Kia ora Kia ora

  – Kia ora – Kia ora – Ko Juan ahau – I am Juan – Ko Tahjai ahau

  – I am Tahjai – My name's Aniket, nice to meet you guys – Ko Aniket tōku ingoa, he pai te tūtaki i a kōrua Have you guys noticed any difference between Kua kitea e kōrua ētahi rerekētanga i waenganui i studying among the marae and studying in the classroom? te ako ki te marae, me te ako ki te akomanga? – It's definitely more family orientated – Kāore e kore he nui ake te aronga ki te whānau and, you know, we do practise a lot of whanaungatanga, ā, me mōhio koe, he nui tā mātou whakatinana i te whanaungatanga ki konei, like doing dishes together, communally sleeping pērā i te horoi tahi i ngā rīhi, te moe tahi

  – One big thing, is like, communal living – Ko tētahi mea nui, arā, ko te noho tahi was a big thing in India he mea nui ki Īnia So people used to live in their extended families Nō reira i ngā wā o mua i noho tahi ngā whānau whānui of like, 20, 30 people and just like, o te 20, te 30 tāngata pea, ā, co-parent their kids together ka tiaki tahi i ā rātou tamariki Which I never got to experience, Kāore au i whai wāhi atu ki tērā wheako, but like, seeing it in te ao Māori's quite interesting engari, ko te kite i tērā ki te ao Māori he mea whakaihiihi ki ahau 'cause it's like the same thing

  nā te mea e ōrite ana – Yeah, the same – Āna, e ōrite ana We don't have, like, one set people that were like, Kāore i a mātou, arā, tētahi rōpū tāngata e, responsible for us haepapa ana mō mātou

  Everyone was kind of like, you know, the village raises you Ko te katoa e pērā ana, kei te mōhio koe, mā te kāinga whānui e whakatipu – [Aniket] Yeah, takes a village – [Aniket] Āna, mā te kāinga pū – Yeah

  – Āna – About your body and use also you know, – Mō tō tinana, me te whakamahi hoki, me kī, like over the few pērā i roto i ngā

  – [Tahjai] How does this compare to your Uni environment? – [Tahjai] Ka pēhea tēnei e whakatauritea ai ki tō taiao whare wānanga auraki? – [Aniket] Quite interesting to see the difference, – [Aniket] He āhua whakaihiihi te kite i te rerekētanga, 'cause, especially in Auckland it's a lot busier nā te mea, kei Tāmaki Makaurau ake he tino ahuwhenua ake Like, in here, it's really peaceful and stuff

  Arā, ki konei, he tino āio, te mea, te mea Learning together and doing everything together is different Ko te ako ngātahi me te mahi ngātahi i ngā mahi katoa he rerekē to how we do it at Uni i tā mātou kawe ki te Whare Wānanga (peaceful music) (puoro āio) – So, we're just gonna take you up into the ngahere – Nā, mā māua koe e kawe atu ki te ngahere behind our marae kei muri i tō mātou marae

  Yeah, we'll just explain to you Āna, mā mātou e whakamārama noa ki a koe some of the rongoā that we use ētahi o ngā rongoā kei te whakamahia e mātou – There, the green one with the flowers on it, – Arā, te mea kākāriki whai putiputi, that's Kūmarahou ko kūmarahou tērā It's good for the respiratory system, He pai tērā mō te pūnaha arahau, to break up your mucous and phlegm when you have a cold

  hei whakawāwāhi i tō hūwareware me tō wharo i a koe e pāngia ana e te māuiui When we go pick rongoā, supposed to always start off with I a mātou e haere ana ki te kato rongoā, me mātua tīmata i ngā wā katoa ki a karakia and keep your intentions pure tētahi karakia, me te whakapūmau he horomata ō takune So, today, we're goin' into the ngahere to show you Nō reira, i tēnei rā, ka haere tātou ki te ngahere hei whakaatu ki a koe the different rongoā and native trees in there ngā tini rongoā me ngā rākau māori ki roto and their purposes me ō rātou take

  – [Aniket] Oh! – [Aniket] Wehe kē! 125 00:07:12,669 –> 00:07:13,700 – [Tahjai] It's so pretty, eh? – [Tahjai] He ātaahua, nē? – [Aniket] Yeah – [Aniket] Āna – [Tahjia] Karakia doesn't always necessarily mean – [Tahjia] Ehara i te mea ko te mahi a te karakia to, voice words, he whakakōrero kupu, it's also just intention or some people sing, ko te takune noa hoki, ā, ka waiata ētahi, but the vibrations of our intentions should be enough engari me rawaka i te tōiriiri o ō tātou takune – Pikopiko

  – He pikopiko – Oh, what are these for? – Nē, hei aha ēnei? – [Juan] It's a Māori delicacy – [Juan] He horotai tā te Māori – Yeah, you can cook them up and eat them – Āe, ka taea te tunu me te kai i ēnei

  So, people usually pickle them, preserve them, boil them Nā, i te nuinga o te wā ka pīkaratia, ka rokirokitia, ka kōhuetia They put them in their soaps or whatever Ka kīnakitia ki ā rātou hopi, aha atu rānei – [Juan] There it is

  – [Juan] Arā Tātarāmoa He tātarāmoa You pick it from the side of the sun, Me kato mai i te taha o te rā, 'cause that's its strongest side nā te mea koirā te taha kaha rawa

  – [Tahjai] So, it's used for people who are pregnant – [Tahjai] Nā, kei te whakamahia mō te hunga e hapū ana, and it's used to soften the cervix ā, e whakamahia ana hei whakamāmā i te waha kōpū – We are the youngest children of Tāne Mahuta, – Ko tātou ngā pōtiki a Tāne Mahuta, who is god of the forest arā ko ia te atua o te ngahere So, all of these trees, the birds and all of it, Nā, ko te katoa o ēnei rākau, ngā manu, me te katoa o tēnei, they all our tuakana, they're all our older siblings, ko ō tātou tuākana, ko rātou katoa ō tātou tuākana, and what they do is, they already know what we need

  ā, ko tā rātou he, kei te mōhio kē rātou ki tō tātou e hiahia ana We just need to connect with them to know what we need Me tūhono noa mātou ki a rātou kia mōhio mai he aha tō tātou hiahia – What do you guys reckon about the current health system – He aha ō kōrua whakaaro mō te pūnaha tiaki hauora o nāianei in Aotearoa, like, is it working or nah? ki Aotearoa, arā, e pai ana tana mahi, kāore rānei? – In terms of trauma, I think it's really good, – Mō te wharatanga nui, ki ahau nei he pai rawa, 'cause, you know, you don't wanna go into the forest nā te mea, me kī, kāore koe i te pīrangi ki te haere ki te ngahere and try and stitch yourself up with something me te ngana ki te tuitui anō i a koe ki tētahi mea

  But in the terms of prolonged health issues, Engari mō ngā take hauora tāroaroa I don't think it's, I think it's failing us a little bit ki ahau nei kāore i te, ki ahau nei kei te āhua ngere i a tātou – From what I know of te ao Māori, like, – Mai i taku mōhio ki te ao Māori, arā, it's a lot more holistic towards healthcare he whānui ake tōna tirohanga ki te tiaki hauora Like Te Whare Tapa Whā, Te Pae Māhutonga Pērā i Te Whare Tapa Whā, i Te Pae Māhutonga, and they don't look at health as just physically being okay, kāore ērā i te tiro noa ki te hauora ko te oranga ā-tinana anake, they look at the mental, spiritual as also so important engari kē ka tirohia hoki te taha hinengaro, te taha wairua hei mea pūtake anō hoki and it's just not, kind of, addressed enough

  ā, kāore tērā i te, arā, aro nuitia kia rawaka ai I think with mental health, Ka pēnei au mō te oranga ā-hinengaro, and a lot of it is isolation he wāhanga nui o tērā ko te mokemoke Personally with my experience it's Mōku ake me taku wheako e like, wait, there's just no one around you pēnei ana, taihoa, kāore tētahi e pātata ana ki a koe that you wanna talk to e pīrangi ana koe ki te whakawhiti kōrero ki a rātou

  And, I think, like, finding your people, Nā, ki ahau nei, arā, ko te rapu i ō tāngata, your whānau, your whenua, i tō whānau, i tō whenua, does definitely help he tino āwhina tērā It helps you kind of ground yourself He mea āwhina kia tau ai koe And, like, being able, Ā, nā, kia āhei, yeah, as you said, like, share your problems āe, pēnei i tāu, arā, te tuari i ō raruraru, and handle your problems better

  ā, kia pai ake tō aro atu ki ō raruraru – When my son was not very old, – I te wā e iti ana ngā tau o taku tama, I think he was about five months old, ki ōku whakaaro e rima marama pea tana pakeke, his dad committed suicide in our garage i mate whakamomori tōna pāpā ki tō mātou karāti and I actually brought him back to life, ā, nāku ia i whakahoki mai ki te ora, so, depression is, like, really, really close to me nā, ko te pāpōuri he, arā, he tino, tino tata ki ahau And he was put into that system, like, Ā, i tukuna ia ki tērā pūnaha, arā, oh, you need all these drugs to make you feel better nā, me kai koe i ēnei tini pūroi kia pai ake ai koe ā-roto, and he was always told ā, ka kīia tonutia ia that there's something wrong with you, he hē ki roto i a koe, there's something wrong with you he hē ki roto i a koe

  And the system failed him Ā, ka ngere te pūnaha But he's still alive today Heoi kei te ora tonu ia i tēnei ra But, you know, it's just failing us left, right and centre Engari, kei te mōhio koe, kei te ngere tonu ki ngā taha katoa, and the rates prove it, every time

  ā, kei te whakatūturutia tērā e ngā raraunga, ia wā The suicide rates prove it Kei te whakatūturutia e ngā raraunga whakamomori – Really sad, yeah – Tino pōuri, āe

  – There's something that drastically – Arā tētahi āhuatanga me mātua needs to be changed about it whakarerekē ki reira, and the colonised view about it is ā, ko te tirohanga o te ao kua tāmihia ki tērā ko te pretty much putting you in a box by yourself tuku i a koe ki roto i tētahi pouaka ko koe anake and telling you you're crazy me te kī atu ki a koe kua pōrangi koe – [Aniket] You know, I definitely think – [Aniket] Me mōhio koe, kei te tino whakapono there could be a lot more that we could learn ahau he nui ngā āhuatanga anō ka taea e tātou te ako, and should learn ā, me mātua ako – [Tahjai] Reconnecting with your land – [Tahjai] Te tūhono anō ki tō whenua, and just being in your own space me te noho noa ki tō ake wāhi, and connecting to what's around you, me te tūhono ki tērā e tata ana ki a koe, it can heal you

  he whakaoranga tērā i te tangata – [Aniket] This kind of environment is very helpful – [Aniket] Ko tēnei momo taiao he mea tino tautoko for my spiritual health and, kind of, just making me i tōku oranga ā-wairua, ā, me kī, he whakapakari i feel in touch with myself tāku hononga ki ahau anō, and I think bringing that kind of aspect to medicine ā, ki ahau nei, ko te whakahoki i tērā momo āhuatanga ki te rongoā and healthcare in Aotearoa's quite important me te tiaki hauora ki Aotearoa, he mea hira (upbeat music) (puoro whakahiki wairua)

  This div height required for enabling the sticky sidebar

  %d bloggers like this: