Afghan Street Food – Sheryakh & Qabuli / دیگدان و تنور – شیریخ مزه دار و قابلی وطنی با مریم

Friends, we are now at the Qargha lake a very beautiful place and a large park for our people who come here Qargha lake is a very beautiful place with a calm and relaxing environment Isn't it so Mariam Jan? Mariam: It is Mitra: Did you like here Mariam Jan? Mariam: Yes, very much Mitra Jan

حالا ما در بند قرغه هستم که یکی از بهترین مکان های افغانستان است من خیلی افتخار میکنم که چنین یک منظره طبیعی داریم بیشتر فامیل ها اخر هفته اینجا میایند برای تفریح یک مکان عالی است کاش میتوانستم هوای تازه و زیبایی اینجا برایتان در تصویر بیان کنم Mitra: We are here and Mariam Jan wants me to get her some Sher Yakh Mariam: Yes, exactly How tasty would be Sher Yakh at this time It is tasty? Weather a bit warm and I and Mariam Jan want to go and eat Sher Yakh There are boats too and we will do a ride we will then talk about what to do next Mariam: That's great این سفر غذایی ما، من را به یکی از بهترین بند های که برد که تا حال دیده بودم بند قرغه یکی از ارام ترین مکان های است که میتوانی همراه با فامیل خود تفریح بکنید، از کشتی رانی لذت ببرید و یا هم در کنار ساحل غذا بخورید حالا ما در یکی از جاهای مشهور کابل هستیم که آیس کریم تهیه میکنند در کنار ما حاجی صاحب وحید است که بهترین شیریخ در شهر کابل را تهیه میکند شیریخ در معنای لغوی "شیر یخ شده" معنی میدهد و طعم بسیار مزده دار دارد Mitra: I and Mariam Jan are at the Haji Wahid's place where he sells Sher Yakh We are the guests of Haji Wahid Wahid: We are Afghans and hospitable Mariam: Ah! Thank you Mitra: Can you tell the ingredients of Sher Yakh to Mariam Jan? Wahid: The ingredients are milk, sugar and cream; nothing more Mariam: Ok

Very interesting Mitra: What is this thing that you are moving it? Wahid: We add ice and salt Mitra: No, what is this thing? Wahid: This is metal Mitra: Metal What is its name? Wahid: It is called a case Mitra: Okay Wahid: We add salt to decrease its temperature Mitra: Okay Whenever I was passing by shops where they sell Sher Yakh, I always wanted to try that thing If you allow me, I would also like to try it Mariam: Make sure you do it correctly to avoid ruining the ice creams Mitra: Is it like this? Wahid: Yes Mariam: Wow, so nice? Should I also try? Mitra: it is like driving a car Mariam: He says to push it down, into the ice

Mitra: Can you do it Mariam? Mariam: Not sure Mitra: It needs some energy Mariam: Okay I drank a coffee, let's see if I have that power Left and right? Like this? We are destroying your ice creams Wahid: No, you are more intelligent than her Mariam: Really? Wahid: Yes Her hands was shaking and moving around Mariam: Ok Means we didn't do it correctly Mitra: She is powerful than me Yes, really Mitra: Haji please make us two Sher Yakh we will go to boats and eat it there Isn't it so Mariam? Mariam: Yes, that's great It smells too good Mitra: It smells good and is tasty too Mitra: Look, this is called working

Mariam: So fast Mitra: This is called working, Mashallah Give us our Sher Yakhs, please When something is more beloved, you will call it like it is too small زمانیکه در قرغه بودیم، خواستیم تا شیریخ و یا هم ایسکریم افغانی را امتحان کنیم این شیرینی با شیوه های افغانی توسط دست با بسیار محبت و دقت ساخته میشود صاحب این مکان یک شخص مشهور است که یک دهه میشود در همین جا ایسکریم میفروشد ایسکریم نیز همانند منتظره انجا عالی بود Mitra: We are now near to a boat and would like to ride one and eat the Sher Yakh there and I think this is the one? it looks scary Mariam take care you don't fall Come on ما هنوز در بند قرغه هستیم و میخوایم این شریخ دوست داشتنی که ایسکریم افغانی است را نوش جان کنیم و میخوایم در این کشتی چکر بزنیم و ایس کریم بخوریم این بسیار یک فضای عاشقانه است We are here and Mariam tell what you have for the viewers ما پا زدن در کشتی را ادامه میدهیم و در عین زمان شیریخ را نیز نوش جان میکنیم این واقعا عالی است از این بیشتر عالی و زیبا بوده نمیتواند Mitra: Sher Yakh is very tasty and we are missing you all باید بگویم که شیریخ مزه دار ترین است در جان فکر نمیکنم چیزی را با این مزه تا حال امتحان کرده باشم بسیار شیرن و دوست داشتنی است پس ما از خوردن و چکر زدن در اینجا، کابل افغانستان لذت میبریم Mitra: We will circle this area one more time so that Mariam Jan could enjoy the ride We will then go to eat Qabili Palaw for the dinner this is what Mariam Jan requested she wants to eat Qabili Palaw stay with us to the end dear fans of the Afghan Street Food show, I and Mariam Jan are in a boat speed of the boat is fast and Mariam is a bit scared Mariam: I am scared Mitra: She doesn't want to speed up but I want a little more speed Mariam: No, please Mitra: because I want to scare Mariam and make her yell ما فعلا در یک کشتی هستیم در کابل، افغانستان زیبا اما باید بگویم که من کمی ترسیده ام Mitra: Yes, really Can you speed up a little bit Mariam: No, not too much please این خوب است، زیبا است

This is beautiful Mitra: This really is beautiful Mariam: It is very beautiful Mitra: It is a good place Mitra: The wind is awesome Mariam: Yes, too much Mitra: Will you go back to Dubai? Mariam: No, I will stay here آروز داشتم شما هم میتوانستید این فضا را شما نیز تجربه کنید زیبایی بند قرغه، هوایی تازه آن این کابل است اینجا کابل، افغانستان است و این عالی است Mitra: As promised that we will have Qabili Palaw for dinner we are now in the Shahr-e Naw and want to eat Qabili Palaw و حالا ما در اخرین جای امدیم و من نمیتوانم منتظر باشم که این غذای دوست داشتنی افغانی را امتحان کنم که به نام قابلی پلو مشهور است و ترکیب از مزه ها است با گوشت و برنج منتظر بوده نمیتوانیم که امتحانش کنیم و این مکان هم برای قابلی پلو که یکی از قدیمی ترین غذا های افغانی است، بسیار مشهور است و ما هم دقیق در زمانی رسیدیم که پختن آن را تمام کردند و ما هم میرویم اخرین مرحله آن را تماشا کنیم Mitra: We will now go towards the pot to open it and we will then eat Qabili Palaw Chef: Hello Mariam: Hello, are you fine? Chef: You are welcome Mitra: Hello, how are you? What a beautiful kitchen, can you see? Mariam: Yes What a big pot Mitra: What a big pot Mariam: How long does it take to cook Qabili? Chef: Cooking Qabili takes about an hour or two قابلی پلو یکی از غذا های مشهور افغانی است و آشپز توضیح میدهد که چگونه آماده میشود در ابتدا باید مقداری از روغن کنجد را گرم میکنیم و بعد پیاز میده شده را در آن علاوه میکنید گوشت را به مدت ده دقیقه سرخ کنید و بعدا مقداری اب جوش را اضافه کنید گوشت را تا نرم شود بخار بدهید و بعد برنج و آب به مقدار ضرورت علاوه کنید برنج را تا اندازه که آب ان خشک شود جوش بدهید و بعد به مدت یک ساعت آن را بخار بدهید Mitra: You are not jealous Chef: No, I am generous Mitra: You are generous then open it for us Mitra: In the name of Allah Mashallah Mashallah Mariam: It looks so beautiful این باور نکردنی است یعنی گوشت در زیر است و این زردک و کشمش مزه و طعم برنج را زیاد میکند این اولین باری است چیزی را به این اندازه همراه با برنج میبینم بسیار شگفت انگیز است Mariam: It is amazing Mitra: It is amazing Is this enough for us or should take a larger bowl? Mariam: It should be two Mitra: Give us two plates This is enough for us We have eaten a lot today Put a muscle for us No, not that large but a small one This is large too

That one is fine Mariam: Do you add a lot of oil? Chef: Yes, it is sesame oil Mitra: Friend, we are going upstairs There is a beautiful place where people come to eat Qabili Palaw I and Mariam Jan selected that place and stay with us to the end Mariam Jan, can you see how beautiful this place is? Mariam: It is so beautiful Mitra: Friends, we are here and want to eat Qabili Palaw There are some other things too There is salad and other things they will bring ما حالا قابلی پلو را میخواهیم نوش جان کنیم و اینجا سلاد، نان خشک تازه، چکنی و مقداری لوبیا هم داریم میخواهیم نوش جان کنیم Mariam: It is hot Mitra: Yes, it is hot خوردن قابلی پلو یک تجربه عالی است این تنها یک غذا نیست در ترکیب آن کشمش است که یک میوه است و همچنان زردک و گوشت خلاصه انواع مختلف از طعم ها است خوردن با دست نیز به مزه ان علاوه میکند Mitra: Is this your first time eating Qabili Palaw? Mariam: No, I have eanted before but not in Kabul Mitra: How is the Qabili Palaw in Kabul? Mariam: It is very delicious Mitra: It really is delicious I hope you have enjoyed and what foods you have eaten were delicious and you have liked them Mariam: Thank you Mitra Jan for your hospitality یک تجربه عالی بود تشکر میترا جان از برای گشتن با من و بردن من به بعضی از بهترین رستورانت ها و مکان ها در کابل این یک خاطره دل انگیز بود برای من که بتوانم غذا های متفاوت را امتحان کنم و اگر شما تا حال غذا های افغانی را امتحان نکرده اید پس توسعه میکنم یک بار حتما امتحان کنید و هر قدر طبیعی و محلی همان قدر بهتر Thank you once again Mitra Jan Mitra: You are most welcome and thank you too Friends, do not forget to subscribe TOLO TV YouTube channel and watch Afghan Street Food show every week and we will read all your comments our friends drop us really good comments all positive and we have never seen any negative feedback on our show We are thankful of them and they make me happy and if you have any suggestions or feedback, of course send them to us This was our show, hope you enjoyed it and had a great time Until then, stay safe It is late and we will also go and wish you all to be happy wherever you are Bye